TSUNAMI BUSINESS 100

10%

100

Mbps

Download 100 Mbps
Upload 100 Mbps
CIR 100 %
SLA 99,9 %
od
 480
TSUNAMI BUSINESS 200

20%

200

Mbps

Download 200 Mbps
Upload 200 Mbps
CIR 100 %
SLA 99,9 %
od
 540
TSUNAMI BUSINESS 500

50%

500

Mbps

Download 500 Mbps
Upload 500 Mbps
CIR 100 %
SLA 99,9 %
od
 720
TSUNAMI BUSINESS 1000

100%

1

Gbps

Download 1 Gbps
Upload 1 Gbps
CIR 100 %
SLA 99,9 %
od
 1020
OFERTA INDYWIDUALNA

100%

100

Gbps

Download 100 Gbps
Upload 100 Gbps
CIR 100 %
SLA 99,9 %
Oferta
indywidualna
Gwarancja prędkości
Stały zewnętrzny adres IP
Stabilne i bezpieczne połączenie
Wsparcie techniczne 24/7

Transmisja L2

Usługa polega na zestawieniu połączenia L2 między lokalizacjami klienta.

Transmisja L2 (ang. Layer 2) odnosi się do warstwy dostępowej modelu OSI (ang. Open Systems Interconnection) lub warstwy przełączania (ang. Data Link Layer) modelu ISO/OSI. Warstwa ta odpowiada za utrzymanie połączenia fizycznego pomiędzy urządzeniami w sieci i przesyłanie danych na poziomie adresów MAC (ang. Media Access Control).

Warstwa L2 odpowiada za adresowanie MAC, zarządzanie ruchem, filtrowanie i przekierowywanie ruchu sieciowego, oraz kontrolowanie dostępu do medium transmisyjnego (np. kabla Ethernet). Urządzenia warstwy L2 to miedzy innymi przełączniki, mostki, hubs, ale też specjalne routery z funkcją przełączania (L2 switch)

Warstwa L2 jest niżej niż warstwa L3, która odpowiada za przesyłanie danych na poziomie adresów IP (ang. Internet Protocol) i zarządzanie trasowaniem pakietów w sieci.